Thursday, August 31, 2017

Want to know how music works?

www.mcg.uva.nl/howmusicworks
The University of Amsterdam now offers two Master-level courses grouped under the name “How Music Works”. Several members of the Music Cognition Group contribute their various backgrounds to these courses, ranging from music theory and cognitive science to psychology and computer science. Next to outlining the theoretical underpinnings and presenting an up-to-date view of the field of music cognition, it provides practical hands-on classes presenting a variety of computational techniques and experimental designs.

See for more information: www.mcg.uva.nl/howmusicworks

Monday, August 28, 2017

Wat muzikale dieren ons kunnen leren? [Dutch]

Duif houdt componisten uit elkaar, geelkuifkaketoe heeft maatgevoel en spreeuw herkent toonladders. Om te achterhalen waar onze muzikaliteit vandaan komt, hebben onderzoekers zich op het dierenrijk gestort. Ze vinden meer en meer dieren met muzikale trekjes.
'Het gaat er niet om of dieren iets maken dat voor ons als muziek klinkt, het gaat erom of ze het zelf zo ervaren'
Het volledige artikel is hier te lezen.

Maakt muziek je wijzer? [Dutch]

©NRC Arjen Born
Muziek moet, muziek doet je kind goed – dat is een populair idee onder ouders. Maar muziekles maakt een kind niet slim en doorgaans ook niet virtuoos, zo leert recent onderzoek. Muziek maken is vooral mooi, sociaal en inspirerend.

Afgelopen zaterdag verscheen er een zorgvuldig geschreven stuk over de effecten van muziekonderwijs door Hester van Santen in het Wetenschaps katern van NRC Handelsblad:
Muziek moet, muziek doet je kind goed – dat is een populair idee onder ouders. Maar muziekles maakt een kind niet slim en doorgaans ook niet virtuoos, zo leert recent onderzoek. Muziek maken is vooral mooi, sociaal en inspirerend.
Glenn Schellenberg (universiteit van Toronto): Die cheerleaders van muziekonderwijs hebben zich in de voet geschoten door erop te hameren dat muziek je slimmer maakt, dat het goed is voor alles. Nu dat niet zo blijkt te zijn, is hun belangrijkste argument van tafel. Ze hadden moeten zeggen: muziek maakt dat we kunnen dromen, dansen, bewegen. Muziek is belangrijk op zichzelf.
 Het volledige artikel is hier te lezen.

Saturday, August 12, 2017

Muziektherapie werkt. Maar waarom? [Dutch]

© NRC Arjen Born
Muziek beïnvloedt menselijke emoties en heeft aantoonbaar therapeutisch effect. Maar hoe het precies werkt is onduidelijk. Vandaag verscheen een stuk van Gemma Venhuizen in het Wetenschaps katern van NRC Handelsblad:
"Een huisarts die je voorschrijft om tweemaal daags cello te spelen tegen je hoge bloeddruk. Of een apotheker die je als antidepressivum de complete orgelwerken van Bach meegeeft op cd. Ongeloofwaardig, muziek als geneesmiddel? Of juist wetenschappelijk interessant?
Er zijn talloze onderzoeken die benadrukken dat muziek een therapeutisch effect heeft. Dat het luisteren naar klassieke concerten angst en stress kan verminderen en de bloeddruk kan verlagen, bijvoorbeeld. Maar ook dat mensen met Parkinson zich makkelijker kunnen bewegen dankzij muziek, en dat mensen die een hersenbloeding hebben gehad opnieuw leren spreken dankzij muziek.
Bij tal van neurologische aandoeningen en psychische stoornissen wordt muziektherapie toegepast, waarbij mensen onder therapeutische begeleiding zelf muziek maken, om depressieve klachten te verlichten, cognitieve achteruitgang te remmen en te helpen bij het reguleren van emoties.
Muziek lijkt het medicijn van de toekomst, kortom. Maar volgens Henkjan Honing, hoogleraar muziekcognitie aan de Universiteit van Amsterdam, is dat op z’n zachtst gezegd toekomstmuziek."
Het volledige artikel is hier te lezen.

Tuesday, July 18, 2017

Interested in becoming the new PA at MCG?


The Music Cognition Group (MCG) searches for an enthusiastic and well-organized personal assistant (PA) for 2017/18 (0.2 fte for 1 year). For more information and detailed instructions on how to apply see here. N.B. You have to be a student at UvA. 

Deadline for applications is 1 September 2017.

Saturday, May 27, 2017

Tuesday, April 11, 2017

Is muziek een luxe? [Dutch]

Deze week een fragment van een interview door Joris Janssen in de NewScientist over de mogelijke biologische basis van muzikaliteit:

'Muziek is te lang een luxe geweest. Ieder mens heeft gevoel voor muziek, zoals iedereen dat ook heeft voor taal. Maar waar dat gevoel precies vandaan komt, is een wetenschappelijk raadsel.'

Is muzikaliteit  aangeboren?
'Het is eerder aanleg. Het is een combinatie tussen wat je via de genen meekrijgt en de omgeving. Uit onderzoek blijkt dat gevoel voor intonatie en ritme al heel vroeg actief is. Zelfs al in de baarmoeder. In de laatste drie maanden van de zwangerschap kan een baby al horen en melodietjes onthouden. Met ons EEG-onderzoek hebben we laten zien dat baby’s daarnaast ook maatgevoel hebben: ze horen de regelmaat in de muziek.’

Hoe onderzoek je de evolutionaire oorsprong van muziek?
‘Daarvoor vergelijken we dit soort resultaten met die van andere diersoorten. Zo proberen we de vraag te beantwoorden of muzikaliteit een oude, met meerdere dieren gedeelde vaardigheid is. Dat lijkt vooralsnog niet zo te zijn. De mens blijkt namelijk de enige apensoort met maatgevoel. Dit delen we, voor zover we nu weten, met slechts twee andere soorten: kaketoes en zeeleeuwen. Kaketoe Snowball en zeeleeuw Ronan zijn beroemd in ons vakgebied vanwege hun maatgevoel. Dat alleen zij maatgevoel met ons delen, is curieus. We weten nog niet waarom dat zo is.’

Zie het volledige interview hier.

Sunday, March 26, 2017

Can birds perceive rhythmic patterns?

The specific question whether animals can detect regularity in a stimulus and synchronize their own behavior to arbitrary rhythmic patterns got sudden attention with the discovery of Snowball, a sulphur-crested cockatoo that could synchronize head and body movements with the beat in several popular songs (see earlier entry). Parrots, such as Snowball, are vocal learners and vocal learning is associated with evolutionary modifications to the basal ganglia, which play a key role in mediating a link between auditory input and motor output during learning. As such linkage between auditory and motor areas in the brain is also required for beat induction, Patel suggested that only vocal learning species might be able to show beat induction. However, further studies have shown the picture to be more complicated (see earlier entry) and this calls for a re-examination of the link between vocal learning and beat perception and induction. While zebra finches (vocal learners) are able to discriminate a regular isochronous from an irregular stimulus (Van der Aa et al., 2015), this discrimination was strongly reduced with tempo transformations (changing rate, but not the regularity of the stimulus). Zebra finches seem to attend strongly to specific local features of the individual stimuli (e.g. the exact duration of time intervals) rather than the overall regularity of the stimuli, which was the main feature human listeners attended to (Van der Aa et al., 2015).

Figure 3 from Ten Cate et al. (2016)
In a recent paper (Ten Cate et al., 2016) we review the available experimental evidence for the perception of regularity and rhythms by birds, like the ability to distinguish regular from irregular stimuli over tempo transformations and report data from new experiments. While some species show a limited ability to detect regularity, most evidence suggests that birds attend primarily to absolute and not relative timing of patterns and to local features of stimuli. We conclude that, apart from some large parrot species, there is limited evidence for beat and regularity perception among birds and that the link to vocal learning is unclear. We next report experiments in which zebra finches and budgerigars (both vocal learners) were first trained to distinguish a regular from an irregular pattern of beats and then tested on various tempo transformations of these stimuli. The results showed that both species reduced the discrimination after tempo transformations. This suggests that, as was found in earlier studies, they attended mainly to local temporal features of the stimuli, and not to their overall regularity. However, some individuals of both species showed an additional sensitivity to the more global pattern if some local features were left unchanged. Altogether our study indicates both between and within species variation, in which birds attend to a mixture of local and global rhythmic features.

ResearchBlogging.org van der Aa, J., Honing, H., & ten Cate, C. (2015). The perception of regularity in an isochronous stimulus in zebra finches (Taeniopygia guttata) and humans Behavioural Processes, 115, 37-45 DOI: 10.1016/j.beproc.2015.02.018

ResearchBlogging.org ten Cate, C., Spierings, M., Hubert, J., & Honing, H. (2016). Can Birds Perceive Rhythmic Patterns? A Review and Experiments on a Songbird and a Parrot Species Frontiers in Psychology, 7 DOI: 10.3389/fpsyg.2016.00730

Sunday, March 05, 2017

Degelijk stemadvies? [Dutch]


In het partijprogramma van de Vrijzinnige Partij staat de volgende curieuze zin:
"Een vrijzinnig geluid is een zuiver geluid. [..] Muziek is goed voor de gezondheid van de mens, maar dan wel met de goede natuurlijke grondtoon van 432 Hz."
Wat klopt daar van? Kan een stemtoon natuurlijk zijn? Wanneer is muziek vals? En waarom vinden mensen dat zo belangrijk?

Waar de één het verschil tussen 10 trillingen per seconden weet te relativeren, heeft het voor een ander een genadeloze impact. (For a discussion in English, see here and here.)

Zie website Kostgangers en iTunes.

Update: 2 maart 2017
Hilarisch verslag in de Volkskrant: "Vrijzinnige Partij: verlaag de grondtoon, deze wekt verdeeldheid en agressie op"